Tjenester

Regnskapsførselen består i sortering, kontering og bokføring av innleverte bilag.

Etter hver bokføring blir det foretatt avstemming av bankkontoene, kunde‐ og leverandør reskontroene samt lønn og merverdiavgiften. Dette blir sendt til kunde sammen med en skriftlig rapport, normalt annenhver måned eller etter avtale.

Lønnskjøring utføres normalt 1 gang pr. måned. Lønnslippene blir sendt til den enkelte ansatte pr e‐post. Innen utgangen av hver måned utarbeider og innrapporterer jeg a melding til offentlige myndigheter.

Jeg bistår også med opprettelse og sletting av selskap og endring av enkelte foretaksopplysninger i Brønnøysund.

Hagen Regnskap tilbyr alle tjenester innen regnskapsføring, lønn, remittering/betaling, utfakturering, årsoppgjør og ligningspapirer. Dette inkluderer alle rapporteringer til kunden så vel som til myndighetene.

Nyeste kommentarer

unsplash